PRIVACYVERKLARING

De privacy verklaring van Maxx & June Kraamzorg.

1. Inleiding

1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Maxx & June Kraamzorg op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

1.2. Maxx & June Kraamzorg  biedt onder andere via haar website verschillende diensten aan, zoals kraamzorg. Daarbij verwerken wij ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Maxx & June Kraamzorg werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals eerstelijns verloskundigen, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en zorgverzekeraars.

1.3. Maxx & June Kraamzorg gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Uitvoeringsbesluit.

 

 

2. Contact met Maxx & June Kraamzorg

Als je naar aanleiding van deze verklaring contact met Maxx & June Kraamzorg wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:
Telefonisch: 0181-300012

We zijn 24/7 bereikbaar, maar voor vragen over deze verklaring zijn we bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Mail: info@maxxjune.nl

Post: P. Engelvaartstraat 10, 3201KD, Spijkenisse.

 

 

3. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website kun je persoonsgegevens invoeren en laat je anderszins bepaalde gegevens achter. Maxx & June Kraamzorg verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van het type dienst dat je afneemt en de functionaliteiten op onze website die je gebruikt. Maxx & June Kraamzorg verwerkt bijvoorbeeld alleen je mailadres indien dit noodzakelijk is voor de aanmelding van kraamzorg of communicatie over een sollicitatie.

 

 

4. Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die Maxx & June Kraamzorg aanbiedt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
a) Naam
b) Adresgegevens
c) Telefoonnummer
d) E-mailadres
e) Functie/beroep (in geval van sollicitaties)
f) Geboortedatum
g) Gebruikersnaam
h) Geslacht
i) Technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, Mac-adres, identifiers in cookies en het surfgedrag van onze website.
j) Gegevens noodzakelijk voor het correct kunnen verwerken van een aanmelding voor en leveren van kraamzorg, waaronder BSN, de betrokken eerste- of tweedelijns verloskundige, zwangerschapsgegevens en de uitgerekende datum van het kind.

 

 

5. Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die je gebruikt):

a) Om het voor jou mogelijk te maken diensten van Maxx & June Kraamzorg af te nemen op het gebied van kraamzorg (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);
b) De inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
c) Marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
d) Evaluatie van zorgverlening en evenementen;
e) Uitvoeren van een sollicitatieprocedures;
f) Om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website van Maxx & June Kraamzorg;
g) Om de website van Maxx & June Kraamzorg te verbeteren.

 

 

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. Maxx & June Kraamzorg stuurt de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van Meldcode Kindermishandeling. Onder derden worden niet verstaan de verloskundige en degenen die namens en/of in opdracht van Maxx & June Kraamzorg betrokken zijn bij levering van de zorg of evaluatie van geleverde diensten. Meer informatie vind je in onze Algemene Voorwaarden.
6.2. Indien Maxx & June Kraamzorg je gegevens aan een derde verstrekt, zorgen wij ervoor dat je gegevens niet voor andere, dan onder 5.1 genoemde, doeleinden worden

gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat je gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden, met uitzondering van overeengekomen aard en omvang van wettelijke bewaartermijn. Aan een derde partij worden daarnaast strikte eisen gesteld ten aanzien van het zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens.

6.3. Maxx & June Kraamzorg al verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

 

 

7. Beveiliging en bewaring

7.1. Maxx & June Kraamzorg neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde geautoriseerde personen toegang hebben tot je gegevens, dat die toegang is afgeschermd en we maken gebruik van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

7.2. Maxx & June Kraamzorg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat wij je gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan jou te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien wij je gegevens (of gedeelten daarvan) langer moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

 

 

8. Cookies en profilering

8.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op je computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je de website van Maxx & June Kraamzorg bezoekt.
Op de website van Maxx & June Kraamzorg worden cookies gebruikt om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kan eenvoudiger door de betreffende website worden genavigeerd.

8.2. Daarnaast kan Kraamzorg Maxx & June Kraamzorg maken van analytische cookies om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van je apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees je het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl). Het al of niet toestaan van cookies kun je wijzigen in de instellingen van je browser.

 

 

9. Websites van derden

De website van Maxx & June Kraamzorg bevat verwijzingen naar andere websites, zoals bijvoorbeeld hyperlinks. Maxx & June Kraamzorg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

 

 

10. Social media

De social media knoppen op onze website zijn opgenomen om op onze social media netwerken Facebook en Instagram te komen. Indien je op deze knoppen klikt word je doorgelinkt naar de betreffende social media pagina. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van de verschillende social media kanalen

 

 

11. Wijzigingen

Maxx & June Kraamzorg kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

 

 

12. Jouw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Maxx & June Kraamzorg een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van je persoonsgegevens. Ook kun je vragen om je persoonsgegevens aan jou over te dragen. Na ontvangst van een verzoek ontvang je binnen vier weken een overzicht van je persoonsgegevens.

 

 

13. Klachten

Maxx & June Kraamzorg hoort het graag indien je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Deze privacyverklaring is op 4 februari 2019 voor het laatst bijgewerkt.

 

Interessant?

Wij van Maxx & June zouden het enorm leuk vinden wanneer je je bij ons aanmeldt.